NJv-16 NuchDkch C.I.E

Traxa's Helena

X

Nuch Dkch CHCH(u) WW'23 Kbhv'21 22 Nordv'21 Dkv'21 Dkkv'21 22 VIV'23 ROV'23

Glimbi's Nash V.Pascha

 Born 02052021

2 Females and 3 males

Rasmus:Mangler 2 x P2

Roccie

Romeo

Ranva: 

River: HD-B/ AD-O, MH

Pedigree R Litter

Pedigree R Litter

Del denne siden