NJv-16 Nuch C.I.E

Traxa's Helena

X

Nuch

Glimbi's Nash V.Pascha

 Born 02052021

2 Females and 3 males

 

Rasmus

Roccie

Romeo

Ranva

River

Pedigree R Litter