Glimbi's Chess V.Izsha (Chess)
HD-A/AD-O
øyne ua
f. 04.12.11